Fenntartó: Egri Tankerületi Központ

Fenntartó címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Telefonszám: 36/795-230

E-mail: eger@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/eger

Képviselő: Ballagó Zoltán igazgató

Telefonszáma: 30/626-6280

E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu

Intézményvezető: Hornyeczki Lászlóné

Intézmény címe: 3300 Eger, Szalapart u. 81.

Telefonszám: 36/411-933

E-mail: igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu

Honlap: www.szalaparti-eger.sulinet.hu


Tisztelt Szülők, Gondviselők!

 

Az új munkarend értelmében 2020. március 16. naptól a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. Az intézményben ügyeletet tart a vezetőség. Telefonon, és e-mail formájában elérhetőek vagyunk, ezek az elérhetőségek itt a honlapon megtalálhatóak. Kérdéseikkel, kéréseikkel itt fordulhatnak hozzánk.

A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében ettől a naptól kezdve a szülők igényei alapján – indokolt esetben, pl. ha a szülők nélkülözhetetlen közfeladatot látnak el, napközbeni ügyelet kérhető 8-17 óra közötti időszakban.

Az oktatás módjáról, a tananyagról, minden gyermek esetében egyénileg tájékoztatják a szülőket, tanulókat az osztályfőnökök, szaktanárok.

 


Hornyeczki Lászlóné

 

intézményvezető


 

Információ intézményünkbe történő beiratkozásról

 

Óvodánkba, általános iskolánkba, készségfejlesztő iskolánkba, fejlesztő nevelés-oktatás csoportjainkba csak Szakértői Bizottsági határozat, szakértői vélemény alapján kerülhetnek be az:

 

enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos; súlyosan, halmozottan fogyatékos és autista gyermekek. Intézményünkbe a beiratkozás folyamatos, a szakértői vélemény kiállításának időpontjától függ. Intézményünk rendelkezik kollégiummal, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket, tanulókat. Lehetőség van azonban napi bejárásra is délutáni napközi igénybevételével.

 

Beiratkozáshoz szükséges:

 

-

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

-

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

-

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

-

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

-

Szakértői vélemény

 

Első osztályba történő beiratkozás:

 

Intézményünk beiratkozási körzete Heves megye.

Felhívjuk figyelmét, hogyha lakóhely szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, akkor az intézmény felé a szándék megerősítése szükséges egy nyilatkozatban.

Kérjük a szülőket, amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, vagy folyamatban van a szakértői vélemény kiállítása és intézményünkbe szeretné beíratni gyermekét az igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu e-mail címen ezen szándékát jelezze. A nyilatkozathoz csatolja a meglévő szakértői véleményt is.

 

A beiratkozásra a második szakaszban 2020. április 28.-május 15. között van lehetőség online. Személyes beiratkozásra is van lehetőség a fenti időpontokban 8.00-17.00 óráig, ebben az esetben kérjük a beiratkozás előtt telefonon kérje az időpont egyeztetését a járványügyi helyzetre való tekintettel a megfelelő óvintézkedések biztosításához.

 

Amennyiben nem Heves megyei lakóhelyű, tartózkodási helyű gyermekről, van szó, akkor jelentkezési kérelmet kell benyújtani. Erre a beiratkozás első szakaszában 2020. április 06.- április 24. között van lehetőség.


Tájékoztató levél >>


 


Óvodai beiratkozás

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

Az óvodai beiratkozást április 15-én és 16-án tartjuk intézményünkben, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.

 

A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján és a beérkezett érvényes Szakvélemények alapján elkészítjük a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket telefonon értesítjük.

 

Az óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket.